sadsad x
asdasd
Kredi kartına Taksit Sınırlamasında Son Günler!
17.01.2014

Kredi kartına Taksit Sınırlamasında Son Günler!

Resmi Gazetenin 31 Aralık 2013 tarihli sayısında yayınlanan ?BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK? ile BDDK tarafından kredi kartı ile yapılabilen yüksek taksitli satışlara taksit sınırlaması getirilmiştir.

BDDK tarafından alınan taksit sınırlama kararları 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olup, telekomünikasyon, Kuyumculuk, Gıda Marketi ve Akaryakıt sektörleri dışında kalan tüm sektörlerde 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren en fazla 9 taksitle satış yapabilecektir.

Sitemizde satılan beyaz eşya ve ankastre ürünler de bu sektörler arasında olup 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yaptığınız alışverişler en fazla 9 taksite bölünebilecektir.

BDDK tarafından resmi gazetede yayınlanan karar metni:

Resmî Gazete - 31 Aralık 2013 SALI - Sayı: 28868

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete ?de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye yedinci fıkra eklenmiştir.

?Kart çıkaran kuruluşlarda koruyucu hükümler, hesap ve kayıt düzeni, mali tablolar ve denetim?

?(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz.?

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 28 ? (1) Bankalar hakkında bu Yönetmeliğin 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddeleri ile yedinci fıkrası hariç 26 ncı maddesine ilişkin hükümleri uygulanmaz.?

MADDE 3 ? Bu Yönetmelik 1/2/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.